Terms & Conditions

Deze website is eigendom van PAWESOME bvba.

Contact gegevens
Pawesome bvba
109 Leopold II laan
1080 Brussel België
Tel: 0032 494 30 21 91
E-mail: [email protected]
Vennootschaps-/BTW-nummer: BE 0654 916 185

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PAWESOME BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies wenst, kan u steeds contact opnemen met PAWESOME BVBA.
 PAWESOME BVBA levert grote inspanningen opdat de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie fouten zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is op de site, zal PAWESOME BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. PAWESOME BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de webmaster contacteren.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PAWESOME BVBA geeft geen garanties voor de werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PAWESOME BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Door links naar websites of pagina’s te plaatsen impliceren wij op geen enkele wijze dat wij impliciet de inhoud ervan goedkeuren.

PAWESOME BVBA verklaart uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en dat wij in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. In geval van een conflict zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel bevoegd.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)